Nasz Absolwent :

1. Jest komunikatywny i ciekawy poznawania świata.

2. Stosuje w życiu codziennym podstawowe zasady kultury bycia.

3. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

4. Umie nawiązywać prawidłowe relacje z dziećmi i dorosłymi.

5. Jest wrażliwy na drugiego człowieka i przyrodę.

6. Chętnie współpracuje w grupie.

7. Jest sprawy manualnie.

8. Wie jak żyć zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie.

9. Ma zainteresowania i rozwija swoje uzdolnienia.

10. Jest dobrze przygotowany do nauki w szkole.