Witam serdecznie

Wszystkie prace są cudowne. Po burzliwych obradach komisja zadecydowała nagrodzić wszyskie prace konkursowe. Nagody wraz z dyplomem można odbierać od dnia dzisiejszego serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.


Konkurs plastyczny na plakat promujący Dzień Ziemi 2020

„ Ziemia naszym domem, więc dbajmy o nią”

Jeśli lubisz rysować, malować, a ekologia jest dla Ciebie ważna, weź udział w naszym konkursie!

W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, ogłaszamy konkurs na zaprojektowanie plakatu promującego Dzień Ziemi 2020.

Cele konkursu:

 1. 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w różnej postaci.
 2. Zachęcanie dzieci do działania na rzecz ochrony środowiska.
 3. 3. Kształtowanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, inspirowanie do aktywności twórczej.
 4. 4. Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, jako jednej z form artystycznego wyrazu.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 33 w Gdańsku. 

Warunki techniczne:

Zadaniem  dzieci, zgłaszających się do konkursu, jest wykonanie autorskiego plakatu o tematyce ekologicznej, zachęcającego do segregowania śmieci oraz dbania o środowisko. Pracę należy wykonać dowolną techniką plastyczną lub techniczną (malarstwo, kolaż, wyklejanka, wycinanka, szkic itp.) na arkuszu papieru  w formacie A3 lub A4. Z przodu kartki powinno się znaleźć imię i nazwisko autora, jego wiek. Prosimy o czytelne podpisywanie prac. Po powrocie dzieci do przedszkola, utworzymy galerię prac, którą będzie można podziwiać w holu przedszkolnym.

Zasady uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać prace wykonane samodzielnie z niewielką pomocą rodzica.
 2. Praca zgłoszona do konkursu musi zawierać na przedzie kartki imię, nazwisko, wiek dziecka.
 3. Każdy z uczestników przygotowuje tylko jedną pracę konkursową.
 4. Prace fotografujemy (bez wizerunku dziecka) i wysyłamy na maila do koordynatorów konkursu:

 cogito002@wp.pl  ( p. Ewa)

wiktoriasocha88@o2.pl ( p. Wiktoria)

 1. Nieprzekraczalny termin przyjmowania prac konkursowych to 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30.

Zasady oceniania prac konkursowych

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

 • związek pracy z tematem konkursu,
 • wartość artystyczna i oryginalność pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 05 maja 2020r.
 2. Z każdej grupy wiekowej zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który otrzyma nagrodę rzeczową.
 3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola, wygrani zostaną też poinformowani o możliwości odebrania nagrody drogą telefoniczną.
 4. Dyplomy i nagrody będą czekały na dzieci w przedszkolu- odbiór osobisty.
 5. Prace konkursowe będzie można zobaczyć na stronie internetowej przedszkola www.p33.edu.gdansk.pl

 

Życzymy dobrej zabawy!                                                                                                                                                             

Koordynatorzy:                                                                                                                                                        

     Ewa Subiel                                                                                                                                                               Wiktoria Socha


 

Drodzy rodzice!

 

Nasze przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym „Ogrody przedszkolne”.

W  ramach tego programu chciałyśmy stworzyć  „MOTYLI OGRÓD” –  czyli miejsce w  

ogrodzie z roślinami wabiącymi  motyle i różne pożyteczne owady.

W związku z czasowy zawieszeniem pracy przedszkola prace nad ogrodem stanęły, ale

zwracamy się do państwa z propozycją - kto chce i ma możliwości,  może wspólnie z dziećmi

w domu zaprojektować i wykonać domek dla motyli lub domek dla innych owadów.

A jak się już spotkamy w przedszkolu, to zrobimy wystawę wykonanych domków. 

 

 

Ciekawe propozycje wykonania domków znajdziecie państwo na stronach internetowych  np.

www.ogrodymarkiewicz.blogspot.com>2013/11>domek-dla-motyli

www.bezogrodek.com>domek-dla-owadow

www.zielonyogrodek.pl/schronienie dla owadów    

 

Życzymy wspaniałych pomysłów i udanej zabawy podczas projektowania domków J

Panie z przedszkola.