Przedszkole nr 33 w Gdańsku mieści się w budynku starej kamienicy, w oddaleniu od głównej ulicy, co daje zarówno rodzicom, jak i dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Do przedszkola przynależy bardzo duży, zmodernizowany ogród, który poza bogactwem sprzętów ogrodowych, posiada też ścieżkę rowerową.

Sale przedszkolne są średniej wielkości, największa wykorzystywana jest jako sala dla najmłodszej, leżakującej grupy. Czteropoziomowy budynek posiada wysokie sufity i dużą ilość okien. W podpiwniczeniu mieści się magazyn żywności i inne pomieszczenia gospodarcze. Pierwsze piętro zajmuje kuchnia, szatnia dla dzieci, dwie sale dydaktyczne, dwie łazienki (jedna dla dzieci, jedna dla personelu) i zmywalnia. Na drugim piętrze znajdują się dwie sale dydaktyczne, dwie łazienki (jedna dla dzieci, jedna dla personelu), zmywalnia i szatnia dla kadry. Ostatnie piętro budynku jest częściowo zagospodarowane- mieści się tu biblioteczka dla nauczycieli, która jest jednocześnie gabinetem logopedy; pralnia i magazyny na pomoce nauczycieli. Większa część strychu jest nieocieplona, wymaga gruntownego remontu- na ten moment znajdują się tam stare, nieużywane sprzęty i meble przedszkolne. Przedszkole przeszło remont w roku 2020, podczas którego przeniesiono i częściowo zmodernizowano kuchnię oraz zadbano o wygląd zewnętrzny budynku, zainstalowano nowe balustrady.

Przedszkole posiada 4 oddziały, do których uczęszcza 100 dzieci. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00, poza przerwą wakacyjną ustaloną w porozumieniu z organem prowadzącym. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność dydaktyczno-wychowawczą
w wymiarze 5 godzin, w godzinach od 8:00 do 13:00. Pozostały czas przebywania dzieci w przedszkolu jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Przedszkole wobec dzieci
rodziców pełni rolę wspomagającą w procesie wychowania i kształcenia.

Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe z zakresu:

  • Religii,
  • Rytmiki,
  • Logopedii.

W przedszkolu pracuje sześć nauczycielek. Trzy z nich osiągnęły najwyższy stopień awansu, dwie są w trakcie awansu na nauczyciela dyplomowanego, jedna na nauczyciela mianowanego. Poza tym w budynku pracują również cztery woźne, trzy kucharki, intendentka, konserwator i dwóch stróży.