OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE – podstawowe informacje

 

W przedszkolu realizuje się 5-cio godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego, w godzinach 

od 8:00 do 13:00. Wysokość opłaty za korzystanie z opieki, w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wynosi 1zł za każdą godzinę.

 

W przedszkolu umożliwia się odpłatne korzystanie z wyżywienia: 3 posiłki dziennie za 11 zł.

 Opłata za przedszkole zawiera kwoty:

 • 1,00 zł - stawka za 1 godzinę, pomnożona przez liczbę godzin wykraczających poza realizację podstawy programowej (8:00-13:00) oraz przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
 • 11,00 zł - stawka dzienna żywieniowa, pomnożona przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

Numery kont bankowych do opłat za przedszkole są indywidualne. Wpłat  można dokonywać tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej informacji o aktualnych (w danym miesiącu) kwotach od intendenta przedszkola. Kwota musi odzwierciedlać tę przedstawioną na otrzymanym odcinku. Termin płatności do 10-tego każdego miesiąca.

  • KONTO RADY RODZICÓW

  Dobrowolna opłata na fundusz Rady Rodziców zostanie ustalona na początku września i podana do informacji Rodziców.

  Numer konta, na które należy dokonywać wpłat: 46 1160 2202 0000 0004 7489 5874

  W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc jest opłata.

   

  BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ