Drogi Rodzicu! Widzisz, że Twoje dziecko ma kłopoty? Starasz się mu pomóc, jednak nie przynosi to efektów? Być może czujesz bezradność, frustrację, niepokoisz się o dziecko. Konsultacje dla rodziców są wsparciem dla Ciebie, jako rodzica, w trudnościach związanych z wychowywaniem dziecka. Nie jesteś sam ze swoimi problemami! Pamiętaj, że przedszkole wspiera w wychowaniu i opiece- o pomoc możesz pytać nauczycielki grup, a także specjalistów- panią Marlenę, która jest naszym psychologiem oraz panią Izę- pedagoga specjalnego i logopedę. Przedszkole współpracuje też z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Gdańsku.

W JAKICH SYTUACJACH SKORZYSTAĆ Z POMOCY PORADNI?

Zdarzają się sytuacje, kiedy widzimy, że nasze dziecko ma trudności. Mogą to być trudności w przedszkolu, często niezrozumiałe dla nas – rodziców, ponieważ widzimy, że nasze dziecko w przedszkolu zachowuje się zupełnie inaczej niż w domu. Nie wiemy, jak mu pomóc i sprawić, by odnalazło się wśród rówieśników. W trakcie konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej możesz wspólnie ze specjalistą:

 • ustalić czy pomoc psychologiczna może być dziecku potrzebna
 • uzyskać wsparcie w Twoich procesach wychowawczych
 • poradnia może też polecić Ci inne miejsca udzielające fachowej, potrzebnej pomocy

Najczęściej rodzice zgłaszają się do poradni, gdy:

 • Niepokoi ich zachowanie dziecka. Może to być nagłe pogorszenie zachowania, trudności ze skupieniem się. Nieraz dzieci mają problemy w kontaktach z rówieśnikami, co sprawia, że nie chcą chodzić do przedszkola. Czasem też coś innego, jak na przykład koszmary nocne, lęki, brak apetytu, sprawia, że chcesz dowiedzieć się, jak pomóc swojemu dziecku.
 • Zastanawiają się czy to już uzależnienie dziecka od gier / innych aktywności w Internecie. Twoje dziecko spędza godziny przed komputerem? Wszelkie próby ograniczenia używania przez nie sprzętów elektronicznych kończą się płaczem, krzykiem, dużą niezgodą dziecka na to? Być może boryka się ono z uzależnieniem od gier czy Internetu, być może potrzebuje wsparcia. Nadmierne używanie mediów może być sposobem dziecka na redukcję napięcia, może być ucieczką od problemów. A być może Ty nie masz pewności, czy takie zachowanie dziecka powinno być już sygnałem, że dzieje się coś nie tak, czy wszystko jest w porządku? Warto wspólnie zastanowić się nad tym, co może pomóc.
 • Oceniają emocjonalność dziecka jako nadmierną. Zauważasz, że Twoje dziecko często płacze? I chociaż wiesz, że płacz jest naturalną reakcją dziecka, stwierdzasz, że dzieje się to bardzo często, może zbyt często. Albo widzisz, że dziecko bardzo przeżywa różne wydarzenia? Jego rozpacz po utracie zabawki trwa według Ciebie zbyt długo, rozczarowanie, smutek, zamknięcie się w sobie, bądź reakcje odwrotne, takie jak wybuchy krzyku, złość są według Ciebie nieadekwatne. Trudno Ci wtedy empatyzować z dzieckiem, chcesz pomóc mu, a także sobie. Bo trudno pomóc dziecku, kiedy sam potrzebujesz wsparcia.
 • Widzą zachowania agresywne wobec rówieśników, rodzeństwa lub wyżywanie się na rzeczach. Sytuacje takie mogą być bardzo trudne dla rodziców. Często w nas wtedy też rodzi się złość, nie wiemy, jak radzić sobie z takimi zachowaniami dziecka. Nieraz podejmowane próby załagodzenia sytuacji sprawiają, że dziecko staje się bardziej agresywne, a my coraz bardziej sfrustrowani. To prowadzi do eskalowania zachowań, których chcemy uniknąć. Kiedy widzimy, że dziecko inicjuje bójki, może to świadczyć o wielu trudnościach, takich jak poczucie bezradności, nieumiejętność radzenia sobie z silnymi emocjami, niezaspokojona potrzeba uwagi i wieloma innymi. Być może jest to jedyny znany dziecku sposób wyrażenia złości. Może ono potrzebować wsparcia, a także zrozumienia.
 • Stwierdzają, że dziecko ma trudności w kontaktach z rodzeństwem lub / i rodzicami. W takich sytuacjach rodzice nieraz obwiniają siebie, zastanawiają się, czemu ich dziecko im nie ufa, nie szanuje ich. Wchodzenie w relacje jest ważną umiejętnością, którego dziecko dopiero się uczy. Warto wspólnie ze specjalistą zastanowić się, co może sprawić, że będzie mu w tym łatwiej, a także jak rozumieć różne sygnały wysyłane przez nasze dziecko.
 • Chcą wesprzeć dziecko w procesie zmiany, takim jak przeprowadzka, zmiana przedszkola, choroba w rodzinie, strata, rozwód rodziców. Takie wydarzenia wiążą się z dużym stresem nie tylko dla rodziców, ale także dla dziecka. Trudne emocje rodziców mogą uniemożliwiać wsparcie dziecka, a potrzebuje go ono o wiele bardziej w sytuacjach dla niego nowych i nieznanych.
 • Spotkanie ze specjalistą wskazał psycholog przedszkolny

Strona internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku: https://ppp1.edu.gdansk.pl/pl 

Strona facebookowa Poradni: https://www.facebook.com/poradniapp1/ 

Platforma elektronicznej rejestracji na pierwszą konsultację do poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska dotyczy pierwszej konsultacji. Terminy następnych wizyt ustalane będą już z danym specjalistą w trakcie konsultacji.

Platforma jest dostępna pod adresem: https://esr.edu.gdansk.pl/

Rejestracja odbywa się w 4 prostych krokach:

 1. wstępna weryfikacja czy rejestrowana osoba uczęszcza do jednostki oświatowej z terenu Gminy Miasta Gdańsk lub czy zamieszkuje na terenie Gminy Miasta Gdańsk;
 2. po pozytywnej wstępnej weryfikacji wypełnienie formularza zgłoszeniowego – pola wymagane oznaczone są symbolem gwiazdki „*”; (system wskaże właściwą poradnię)
 3. akceptacja Klauzuli informacyjnej, dotyczącej ochrony danych osobowych;
 4. wybór terminu konsultacji oraz specjalisty, spośród widocznych w terminarzu.

System obsługujący platformę, na podstawie informacji pozyskanych w dwóch pierwszych krokach, dokonuje automatycznego wyboru poradni wg rejonizacji oraz specjalisty (lub specjalistów) wg powodu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.

Elektroniczna rekrutacja do gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych to wygodna forma rejestracji na pierwszą konsultację:

 • bez konieczności szukania odpowiedniej poradni wg rejonizacji,
 • bez względu na powód, z którym chcecie się Państwo zgłosić,
 • bez konieczności bezpośredniego, osobistego kontaktu.
 • z możliwością wykorzystania urządzeń mobilnych (jest programem pracującym w chmurze),
 • z możliwością otrzymania krótkich informacji o terminach konsultacji i dostępności dokumentów do odbioru.

W sytuacjach trudnych, skomplikowanych czy wymagających nagłej interwencji specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, zachęcamy do tradycyjnej komunikacji.

RODZICU, PAMIĘTAJ, ABY POINFORMOWAĆ WYCHOWAWCĘ GRUPY O ZAMIARZE UMÓWIENIA SPOTKANIA Z PORADNIĄ- nauczyciel sporządzi opinię, która umożliwi psychologowi wgląd w funkcjonowanie dziecka w grupie przedszkolnej.