Drodzy Rodzice,

 

z większością z Państwa miałyśmy przyjemność spotkać się na zebraniu w przedszkolu. Tym, z którymi nie udało się poznać, polecamy kontakt z przedstawicielem Rady Rodziców w swojej grupie, a w razie potrzeby my również jesteśmy do dyspozycji.

 

Rada Rodziców zajmuje się głównie wspomaganiem pracy przedszkola i jego kadry, a także wydatkowaniem środków z dobrowolnych składek na fundusz Rady Rodziców (RR). Bywamy też „wspólnym” głosem całej społeczności przedszkola w danej sprawie, gdy potrzeba działania grupy a nie ruchów indywidualnych. Research, kosztorysowanie, opłacanie wydarzeń dodatkowych, sprzętów i zabawek, prezentów na Mikołajki i Zająca czy Dzień Dziecka. Rytmika (2xtyg), koncert, teatrzyk, warsztaty, wycieczka i inne - to dla naszych dzieci wartościowe atrakcje, które nie mógłby się odbyć bez nakładów finansowych na RR. Przedszkole z ministerstwa nie otrzymuje niestety wystarczających środków, aby zapewnić działania ponad standard, choć kadra dwoi się i troi, aby zapewnić dzieciom jak najciekawsze zajęcia dodatkowe, np. darmowe czy w ramach licznych projektów i konkursów. To tytułem wstępu głównie dla tych z Państwa, którym nie udało się usłyszeć nas na zebraniu w przedszkolu.

 

Rodzice obecni na spotkaniach w przedszkolu zaakceptowali wysokość składki miesięcznej na poziomie 50 zł od dziecka. Prosimy o wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 33 w Gdańsku46 1160 2202 0000 0004 7489 5874 (Millennium). W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc jest opłata. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że w danym miesiącu nie mogą wpłacić Państwo pełnej kwoty, prosimy o taką informację i wpłatę chociaż części - z rytmiki, ręcznika papierowego, zajęć Ciekawego Świata, koncertu czy teatrzyku itd dzieci korzystają niezależnie od frekwencji grupy i są to koszty stałe, które ponosimy co miesiąc - każda kwota wpłacona na konto jest dla nas ważna. Z funduszu opłacane są też prezenty i wycieczka, na które "zbieramy" przez cały rok szkolny.

 

Zapraszamy wszystkich Państwa do aktywności w grupach, będziemy wdzięczni za pomysły, podpowiedzi, sugestie. Każda inicjatywa jest ważna, niezależnie czy płatna czy darmowa (niskokosztowe atrakcje są na wagę złota). Razem na pewno możemy więcej i lepiej. Bądźmy w kontakcie. 

 

Serdecznie pozdrawiamy,

Weronika Szadowiak

Dorota Sosnowska

oraz cała Rada Rodziców