Dzieci z grupy II biorą udział w konkursie plastycznym pod opieką pani Anny Misiuk.

Wszystkie informację są tu:

https://teatrszekspirowski.pl/jak-wygladalby-szekspir-dzis-konkurs-szekspirbezgranic/

oraz

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558125311052