Ogłaszamy, że sukcesem zakończyła się akcja społeczności przedszkolnej pt. "Góra grosza", w ramach której zbieraliśmy środki na:

  • pomoc rzeczową dla dzieci w całej Polsce,
  • wsparcie psychologiczne dzieci i ich bliskich,
  • programy stypendialne dla dzieci i młodzieży,
  • specjalistyczną opiekę całodobową.

Udało nam się uzyskać 188,58 zł! Monety zostaną wysłane pocztą przez najstarszą grupę przedszkolną.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję!

Szczegóły akcji na stronie: http://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/