PRZEDSZKOLE PRACUJE W GODZINACH OD 6:00 DO 17:00

dzieci zbierają się rano w sali grupy I

GRUPA I

7:30 - 15:30

GRUPA II

7:30 - 15:30

GRUPA III

6:00 - 17:00

GRUPA IV

7:30 - 16:00