UWAGA RODZICE!


W związku z ukazaniem się Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - potwierdzamy przedłużenie zawieszenia działalności wszystkich placówek na terenie Polski do dnia 10 kwietnia 2020r.

Od dnia 25 marca (środa) będziemy wspierać i zachęcać wszystkie dzieci /za pośrednictwem rodziców i przy współpracy z rodzicami/do samodzielnej realizacji zadań i zabaw w domu.
Nauczycielki poszczególnych grup wiekowych będą wskazywać i proponować zabawy i ćwiczenia z różnych obszarów aktywności i działalności dziecI.

Utworzona będzie nowa zakładka NAUCZANIE ZDALNE, w której nauczycielki zamieszczać będą propozycje zadań i zabaw do wykonania dla dzieci w domu.

Liczymy na Państwa życzliwość i aktywną współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Życzymy wszystkim Dzieciom i Państwu dużo zdrowia .