Innowacja pedagogiczna, która realizowana jest w grupie I z najmłodszymi dziećmi, to pomysł, który wdraża wychowawca grupy - pani Ania. 

Istotą innowacji jest poświęcenie szczególnej uwagi każdemu dziecku. W każdym tygodniu jedno dziecko będzie mianowane na bohatera nadchodzącego tygodnia, będzie ono najważniejszą osobistością w grupie. Oprócz licznych przywilejów, jego zadaniem będzie wybranie wspólnie z rodzicami i przyniesienie do przedszkola przedmiotów osobistych należących do dziecka, które następnie zademonstruje swoim kolegom i koleżankom. Bohater Tygodnia ma prawo zaprosić do przedszkola przedstawiciela swojej rodziny, który może opowiedzieć o swoim zawodzie, hobby, przeprowadzić krótkie zajęcie lub zabawę.

Wdrożenie innowacji pozwoli uczyć dzieci właściwych relacji międzyludzkich. Poprzez zajęcia i zabawy realizowane w ciągu tygodnia, których głównym bohaterem jest koleżanka/kolega z grupy, tworzy się przyjazną atmosferę wśród dzieci, pełną akceptacji, szacunku i tolerancji.