Drodzy Rodzice!

ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

Informacja o wolnych miejscach, w gdańskich placówkach i szkołach, będzie dostępna dla rodziców od 3 kwietnia 2023 r. pod adresem:

https://www.kuratorium.gda.pl 

Uchwała  Nr XXX/782/20 Rady Miasta Gdańska w sprawie kryteriów rekrutacyjnych:

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/544833/Uchwa%C5%82a-XXX_782_20 

Zarządzenie nr 3/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska:

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/553738/Zarz%C4%85dzenie-3_23

Zarządzenie nr 4/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska:

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/553740/Zarz%C4%85dzenie-4_23 

Gdańskie placówki oświatowe:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/gdanskie-placowki-oswiatowe,a,30689 

Obwody gdańskich szkół podstawowych (informacja dla Rodziców chcących zapisać dziecko do zerówki przyszkolnej):

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/obwody-gdanskich-szkol-podstawowych-wykaz-ulic-na-rok-2023-2024-na-potrzeby-rekrutacji,a,236564 

PROSIMY, ABY RODZICE UBIEGAJĄCY SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU LUB ZERÓWCE PRZYSZKOLNEJ, ŚLEDZILI INFORMACJE POJAWIAJĄCE SIĘ NA STRONIE WYDZIAŁU ROZWOJU SPOŁECZNEGO W GDAŃSKU:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego